Att använda trä är bra för miljön. Och dig.


Trä har fantastiska egenskaper som byggmaterial. Dessutom är det förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart. För oss i Norden växer råvaran dessutom runt knuten – närproducerat så att säga. Låter det för bra för att vara sant? Vänta bara...


Många tror att skogen håller på att ta slut. Det är fel. För varje träd som avverkas i Sverige planteras två nya, ibland fler. Tillväxten i våra skogar är större än uttaget. Så har det varit under lång tid och vi har idag dubbelt så mycket virke i skogen som för 100 år sedan.


Skog som växer tar upp den farliga växthusgasen koldioxid. Koldioxid lagras i träet i form av kol. När man använder trä som byggmaterial fortsätter koldioxiden att vara lagrad under alla de år som byggnaden står. Ju fler trähus som byggs och ju längre dom står desto bättre. Den dag huset har gjort sitt kan träet återvinnas flera gånger om. Slutligen kan träet förbrännas som bioenergi och ge el och värme. Först då återförs koldioxiden till det naturliga kretsloppet där nyplanterade träd tar vid.


Att använda trä i byggnader är alltså bra för miljön. Men det är också bra för dig. Trä besitter den unika egenskapen att kunna jämna ut de stora skillnader i luftfuktighet som är ett faktum i vårt land. Resultatet – en naturligt konditionerad och sund boendemiljö.


Dagens gåta: Varför byggs det kortsiktigt med nya, onaturliga, oprövade och miljöskadliga material och metoder som hotar att skapa farliga miljöer och sjuka människor?

Mer läsning:


SVENSKT TRÄ

KONTAKT

PRESS