Traditionellt byggande och modern teknik.


Villa Moelven är ett arkitektritat lösvirkeshus byggt i trä och andra naturmaterial. Den bärande stommen består av pelare, balkar och bjälklag i limträ – allt synligt i hela huset. Fasaden utgörs av värme- och Sioobehandlad furu som får åldras naturligt.


Istället för mineralull, byggplast och gips använder vi vindskydd, cellulosaisolering, ångbroms och skivmaterial i trä. Att bygga diffusionsöppet, så att huset andas, är en princip som har används i svenskt husbyggande under 100-tals år. Metoden ger friska hus som erbjuder ett optimalt boendeklimat för generation efter generation.


Men det var inte bara bättre förr. Utvecklingen av moderna grunder är något som tillfört stora fördelar i husbyggandet. Vi har tagit det ett steg längre. Huset vilar på en helt ny lågenergigrund som minskar värmeläckaget med hela 35% jämfört med de dominerande lösningarna på marknaden. 


Villa Moelven använder dessutom solen för att generera hela varmvattenbehovet till golvvärmesystemet, tappvatten och pool från april till september. Solfångarna fungerar även på vintern men jobbar då helt integrerat med en bergvärmepanna. Kombinationen skapar en effektiv och lättskött lösning med mycket låga energikostnader.


Belysning är den viktigaste delen av inredningen! Armaturernas design och egenskaper är noga utvalda för att skapa den perfekta upplevelsen. Extra spännande är användningen av LED som utvecklats enormt under senare år. LED ger nu ett vackert ljus och har mycket lång livslängd i kombination med extremt lågt energibehov.

KONTAKT

PRESS

Huvudpartners:

Delpartners: