Ställningssystem och väderskydd – drömmen för varje bygge!


Villa Moelven är ett lösvirkeshus som byggdes del för del på plats. Detta innebär att tiden mellan byggstart och en vädertät byggnad är relativt lång. Den synliga stommen är också känslig för väder och vind varför beslutet att använda väderskydd var enkelt. Med den regnigaste sommaren på 100 år i backspegeln kan man konstatera att vi aldrig klarat oss utan.


Förutom en fantastisk arbetsmiljö som är både regn-, sol- och vindskyddad fick vi ett helomslutande ställningssystem i tre våningar. Lösningen innebar att snickarna alltid hade en väl tilltagen arbetsplattform oavsett var momenten skulle utföras. Breda trappor med lejdare gjorde att man snabbt och säkert kunde ta sig mellan våningarna och med hjälp av utanpåliggande plattformar kunde man lossa material där det skulle användas.


Layhers flexibla ställningssystem med väderskydd är något vi rekommenderar till alla byggprojekt. Det går snabbt att räkna hem kostnaden när man tittar på hur det ökar effektiviteten och kvalitén på bygget.


Dala Byggentreprenader är företaget som designade och monterade lösningen. Jonas Nilsson & Co har en gedigen erfarenhet och en lösning på alla utmaningar oavsett storlek.  

Mer info:

KONTAKT

PRESS

WWW.DALABYGG.COM

JONAS NILSSON

TEL: 0707-99 98 93