Borrning, sprängning och markarbete.


Vintern 2011 startade markarbetet. Tomten består av vackra bergsklippor och all inverkan på dessa kändes olustig. Sprängning var dock redan påbörjad under en tidigare fastighet och vi hade därmed inget annat val än att fortsätta arbetet för att göra plats för det nya, större huset.


Kjell Jinneby Allservice utförde precisionssprängningen exakt efter önskemål och skötte sedan hela entreprenaden från borforsling till dränering, rörgravar, avjämning och VA-anslutning. Kjell var mycket engagerad och utförde alla moment perfekt, på tid och till bra pris.


Av våra 460 kubikmeter sten kunde JM Entreprenad återvända det mesta som fyllnadsmaterial i planläggningsarbetet på Älgö och därmed minimera miljöpåverkan.


En hög lämnades till murarna på Remus Bygg som uppförde den monumentala stenmur som avslutar tomten i syd-öst. Ett sant hantverk och återvinning när den är som bäst!

Mer info:

KJELL JINNEBY ALLSERVICE

TEL: 070-657 83 24

KONTAKT

PRESS