Gammal princip med ny teknik.


I projekt Villa Moelven ville vi prova om det gick att bygga en huskonstruktion i 100% trä.

Svaret är ja – man inte bara kan, man ska!


Att bygga diffusionsöppet, så att huset andas, är en princip som använts i nordiskt husbyggande under 100-tals år. Metoden ger friska hus och en sund boendemiljö för generation efter generation. Istället för mineralull, byggplast och gips använder vi vindskydd, cellulosaisolering, ångbroms och skivmaterial i trä.


Resultatet blir en vägg som isolerar 20-30% bättre än mineralull. Cellulosan har dessutom hygroskopiska egenskaper som utjämnar luftfuktigheten i huset till 50%. Detta ger en optimal boendemiljö och minsta möjliga grogrund för exempelvis mögel.


Även om principen är exakt densamma är det en milvidd skillnad på en gammal trävägg med kutterspån och dagens isolerlösningar. Med moderna ytskikt blir väggen både lufttät och fuktsäker vilket ger en helt annan energieffektivitet. Isoleringen fyller också alla håligheter och kommer inte att packas ihop eftersom den sprutas i väggarna under tryck.


En stor fördel vid nybygge är att man även kan konstruera väggar och tak för sprutisolering. Facken i Villa Moelvens väggar består exempelvis av lättregel, enkelt tillverkad på plats.

Detta gör att isoleringen kan genomföras mycket rationellt och med bästa möjliga resultat.


Cellulosaisolering har en lång rad fördelar, dessutom är den miljövänlig och helt återvinningsbar.

Det är alltså varken svårt eller dyrt att bygga sunda, energieffektiva och miljösmarta hus.


Kontakta proffsen på Cremab. Dom har produkter för alla lösningar och mycket stor kunskap som dom gärna delar med sig av.

Mer info:

KONTAKT

PRESS