Konstruktion av grund och gjutning av plattan.


Valet av grundlösning föll på färdiga L-elelement och cellplastisolering (EPS). Denna metod är närmast en standard då den är rationell och ger ett slutresultat med en lång rad positiva egenskaper. Företaget Thermisol levererar inte bara produkter av högsta kvalitet utan har också tagit utvecklingen ett stort steg framåt med sin lågenergigrund.


I kantbalken används ett högdesitetsskum kallat PIR. Denna innovation sänker läckflödet med mer än 50%. Som isolering under plattan ligger produkten Platina, en EPS som blandats med grafit och därmed fått 20% bättre isolervärde. Totalt sett skapas en grund med 35% mindre värmeläckage än traditionella lösningar!


En investering i kvalitet lönar sig alltid i längden och låg energiförbrukning är bra för miljön. Cellplast består av 98% luft men är ändå extremt hållbart och åldersbeständigt. Det är kapillärbrytande, påverkas inte av kemikalier, röta, bakterier eller microorganismer. Cellplast är dessutom förnybart.


Gjutformen fylldes sedan med betong – ett rent naturmaterial (sten, cement och vatten). Vi valde leverantören Luja Betong, en lokal expert som har en stark kvalitets- och miljöpolicy.


Grundarbetet avslutades med att plattan stålglättades med rondell. Detta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att sedan kunna slipa betongen till en färdig golvyta. Läs mer under Betonggolv. 

Mer info:

KONTAKT

PRESS

WWW.THERMISOL.SE

OWE SUNDMAN

TEL: 0176-20 85 17


WWW.LUJABETONG.SE