180 meter mot jordens mitt.


Varmvatten till golvvärme, tappvatten och pool ska produceras av solfångare i kombination med bergvärme. Borrning av energibrunn utfördes av Borrkronan.


Jonas är VD:n som själv gör för- och efterbesök, bistår i tillståndsprocessen samt avrapporterar till kommunen. De enda spåren efter ett perfekt utfört arbete var locket till ett 180 meters hål samt prydlig matning till teknikrummet. Borrkronan rekommenderas inte minst för sitt miljöfokus vilket inte tillhör vanligheterna i branschen.


Tips från Borrkronan:

Om du använder din energibrunn för att utvinna kyla på sommaren kommer brunnen att producera värme effektivare på vintern.

Mer info:

KONTAKT

PRESS

WWW.BORRKRONAN.SE

JONAS GRUNDSTRÖM

TEL: 073-9910620